Advies Partners - nieuwe collega

Vijf tips om personeel te behouden

Een nieuwe medewerker, mooi! Tijd om bestaande medewerkers te behouden. Inqube helpt u niet alleen met de instroom van medewerkers, maar denkt ook mee hoe u ervoor kan zorgen dat u uitstroom tegengaat.

Ongewenste uitstroom van medewerkers brengt veel kosten met zich mee. Met deze vijf tips helpen wij u vanaf het moment dat zij bij u aan de slag gaan, zodat medewerkers bij u willen blijven werken.

Onboarding

Een kandidaat heeft bij u getekend. Gefeliciteerd. Zorg vanaf dit moment dat de verwachtingen overeenkomen van zowel u als werkgever als de nieuwe werknemer. Is het voor allebei de partijen duidelijk wat er vanaf het moment dat er getekend is, geregeld moet worden? Maak afspraken overzichtelijk en stuur de afspraken digitaal of per post naar een nieuwe medewerker op. Vanuit onze expertise kunnen mondelinge afspraken ruis veroorzaken.

Hoe vervelend zou het zijn, dat verwachtingen voor één van de partijen verschillen? Communiceer daarom zoveel mogelijk schriftelijk en zorg dat u werkmiddelen op tijd heeft geregeld. Denk hierbij verder dan alleen het regelen van een werkplek, pc, laptop, auto en een telefoon. Zorg gelijk dat toegangscodes, wachtwoorden en andere aanmeldprocedures zo snel als mogelijk geregeld zijn, zodat een werknemer de eerste dag met haar werk kan beginnen.

Wat kunt u verder doen? Geef een korte rondleiding en laat een nieuwe medewerker zich gelijk voorstellen aan de rest van het team. Dit is voor veel kandidaten een spannend moment waar zij vanaf de handtekening bij de arbeidsovereenkomst al naar uitkijken. Gun hen dit moment daarom zo snel mogelijk, want medewerkers zullen zich vanuit onze ervaringen hierdoor snel thuis voelen. Tijdens de rondleiding kan aan de nieuwe medewerker worden medegedeeld wat belangrijke waarden zijn binnen uw bedrijf. Een leidinggevende neemt vervolgens nogmaals door wat een werknemer kan verwachten en bespreekt samen met de nieuwe medewerker de weekplanning. Dit is ook het moment dat er ruimte ontstaat dat een werknemer kan aangeven wat zij van haar leidinggevende verwacht. Daarnaast krijgt de medewerker te horen wanneer er een eerste evaluatiemoment zal plaatsvinden.

Naast de belangrijke waarden van uw bedrijf kunt u uw visie en missie benoemen. Benieuwd hoe uw werknemer hiernaar kijkt? Zijn er nog andere zaken wat u van elkaar moet weten? Maak het vooral bespreekbaar, zodat werknemers het gevoel krijgen dat zij zich vanaf het eerste moment gehoord voelen. Wat kunt u nog meer doen als werkgever om nieuwe werknemers zich gelukkig bij u te laten voelen?

Zorg voor verbondenheid

Verbondenheid is één van de drie psychologische basisbehoeften die essentieel is voor een verhoging van de intrinsieke motivatie. Dit is een uitkomst vanuit de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan.[1] Meer verbondenheid binnen uw organisatie kan u eenvoudig bereiken door medewerkers deels te betrekken bij besluitvormingsprocessen. De invulling hiervan is aan u. Daarnaast kunt u maandelijkse activiteiten organiseren voor de verschillende afdelingen. Geef medewerkers het gevoel dat zij samen met u de organisatie tot een succes maken. Verbondenheid zorgt voor meer motivatie bij uw medewerkers.

Brainstormsessies

De derde tip om uw personeel te kunnen behouden, is het organiseren van brainstormsessies door leidinggevenden. Vanuit onze ervaring is één keer per kwartaal het meest effectief. Brainstormsessies zijn er niet alleen om strategische stappen te kunnen zetten in de toekomst van uw bedrijf. Brainstormsessies kunt u inzetten bij uw medewerkers om erachter te komen welke waarden en meningen er binnen afdelingen bestaan.[2] De eventuele discussies die ontstaan kunnen leiden tot een veiliger werkklimaat, aangezien normen en waarden worden gedeeld met elkaar. [3] Wat is in 2023 belangrijker dan een veilige werksfeer binnen organisaties?

Coach

Coaching is een belangrijk onderdeel in uw organisatie. Vraag aan leidinggevenden binnen uw organisatie hoe het met hen gaat en zorg dat zij klaar staan voor alle andere medewerkers. Plan korte momenten in om de rol als coach in te nemen om erachter te komen hoe het écht met anderen gaat. Met elkaar nadenken over de toekomst kan een stimulans zijn voor meer waardering en erkenning binnen uw organisatie. [4] Kom erachter waar iemand staat. Wilt u medewerkers uitdagen als coach en het competentieniveau van hen verhogen? Luister en laat een ander met oplossingen komen wanneer er problemen zijn.

Beloon met woorden

Tot slot geven wij u de tip dat de goedkoopste beloning voor medewerkers het benoemen van successen is. Naast het aanbieden van eventuele opleidingen, cursussen en geschenken voor uw medewerkers, bent u op een andere manier bij uw medewerkers betrokken. Dat ene moment dat er weer een opdracht is binnengehaald of het moment dat het een medewerker gelukt is om een ingewikkeld probleem op te lossen: het zijn momenten dat u er voor uw medewerkers kunt zijn. Benoem wat zij voor u hebben betekend. Medewerkers zullen u vervolgens belonen met resultaten en u bent het hoofdthema tijdens het avondeten na een geslaagde werkdag of tijdens een verjaardag. U straalt goed werkgeverschap uit om nieuwe kandidaten nieuwsgierig te maken en huidige medewerkers behouden. [5]

Deze tips dragen bij aan uw succes als werkgever. Heeft u vragen? Wij horen het graag. 

 

[1] Ntoumanis, N., Ng, J. Y., Prestwich, A., Quested, E., Hancox, J. E., Thøgersen-Ntoumani, C., E. L., Deci, R. M. Ryan, C. Lonsdale, & Williams, G. C. (2021). A meta-analysis of self-determination theory-informed intervention studies in the health domain: Effects on motivation, health behavior, physical, and psychological health. Health psychology review15(2), 214-244.
[2] Reulink, N., & Lindeman, L. (2005). Kwalitatief onderzoek. Participerende observatie, interviewen16, 17.
[3] Beurden, P. V. (2018). Veiligheid geboden. Zorgvisie48(3), 16-19.
[4] Whybrow, A., & Nottingham, E. (2018). Developing coaching within organisations: Moving towards a coaching culture. In Handbook of Coaching Psychology (pp. 424-438). Routledge.
[5] Nauta, A. (2018). Werk met liefde. Leiden, Universiteit Leiden.