Privacy statement

In dit privacy statement staat beschreven hoe wij (Inqube) omgaan met jouw persoonsgegevens. Via onze website leverancier OTYS worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens (en na 25 mei 2018 de AVG) stelt. Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

VERWERKING VAN JE GEGEVENS 

Door gebruik te maken van verschillende formulieren op onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Wanneer je een formulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 3 jaar. De gegevens worden alleen binnen Nederland verwerkt.

WAT DOEN WIJ VERDER MET JE GEGEVENS?

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. De van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens gebruiken wij:

Om de relatie met jou te onderhouden en opdrachten uit te voeren: 

Wanneer je klant bij ons bent willen wij je uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wanneer je je bij ons inschrijft/solliciteert, hebben wij gegevens nodig om je optimaal van dienst te kunnen zijn. Wij kunnen je hierdoor op de hoogte houden van interessante vacatures en andere interessante informatie.

Voor onze bedrijfsvoering:

Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties, zowel opdrachtgevers als kandidaten. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Voor archiefdoeleinden: 

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Wanneer wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Voor de optimalisatie van onze dienstverlening:

Voor de meting van web statistieken verzamelt onze website bouwer OTYS anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat om de volgende gegevens: jouw IP-adres, het adres van jouw internetprovider, de browser die je gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van jouw bezoek en welke pagina’s je hebt bezocht. OTYS.nl maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden alleen gebruikt ten behoeve van de loadbalancer en worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om jou persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om je op websites van derden te identificeren. Wanneer je bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, dan kun je dit in jouw browser instellen. Op deze pagina pas je jouw cookies aan.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken deze gegevens niet.  Wij verwerk alleen bijzondere persoonsgegevens als dat moet op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt.

VERSTREKKING AAN DERDEN 

Jouw gegevens worden door onze website verwerkt. Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen/derden verstrekt, tenzij je daar toestemming voor gegeven hebt of dat wij hiertoe verplicht worden door de wet.

BEVEILIGING  

Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. Onze websitebouwer OTYS draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van onze bestanden waarin jouw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze weten wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daaruit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JOUW GEGEVENS 

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil je je gegevens laten verwijderen, neem dan gerust contact op via info@inqube.nl.